- | София прес
Галерия (2)

Иван Кънчев Иванов / Станимир Кошничаров

„Изложбата представя две посоки на пластическо изследване на формата, развити в керамична скулптура и в живопис. На пръв поглед в работата на двамата художници трудно могат да се открият паралели, но, събрани заедно, техните произведения създават диалогична среда. Публиката ще се срещне с картини и пластики, породени от желанието за общуване, за споделяне и дори за промяна на определени визии и модели на възприятие. Нещо повече - в тази изложба е включена и позицията на хора, който обичайно не влизат в галерии; поне в България това все още е рядкост.

Повече от десет години Иван Кънчев Иванов изследва задълбочено способността и нуждата на незрящите и зрящите хора да усещат триизмерната форма в изкуството. Характерно за работата му е желанието да постигне естетическо въздействие както за виждащите, така и за тези с нарушено зрение. Това е една пълноценна и богата форма с дълбоко съдържание и скрити послания. Същевременно тя е много съвременна и това, че е съобразена със специфичните изисквания за възприемането й от незрящи, само обогатява допълнително нейния силует с вграден рисунък и характерни релефни и обемни структури. В някои случаи произведенията включват функцията на съдове, в други са чисти пластични форми. Едно от важните условия при общуването с тези предмети е те да бъдат целенасочено възприемани и тактилно (чрез докосване).

Изложбата в галерия София Прес представя работата на Иван Кънчев Иванов от последните няколко години, а тя се отличава с повече цветност и по-голям мащаб на отделните творби.

Станимир Кошничаров е художник с изключително съвременно усещане за цвят и композиция. Произведенията му имат своята основа в абстрактния експресионизъм, но той продължава работата в тази посока с размах и категоричност. Неговата, на пръв поглед лишена от фигуративност, живопис, почти винаги съдържа и „насочващи” елементи от реалността. Това е експресивна, многопластова, пространствена живопис, която често създава асоциативни препратки. Градена е на основата на интуитивния рефлекс, черпещ от съдържанието на дадена среда или ситуация. Композициите представляват „колажирани” цветни петна на принципа на контраста, като в някои случаи те се преливат, в други се противопоставят или влизат в динамичен диалог. Често сред цветните напластявания изплуват очертанията на познати реални предмети, което създава усещането за наблюдаване на интериор или екстериор.

След като учи няколко години в софийската художествена академия, авторът продължава обучението си в областта на живописта в Хановер, Германия (1999-2006). До момента е представял своите произведения основно в чужбина, така че настоящата изложба ще покаже за първи път по-цялостно неговото творчество пред българската публика.”

Светла Петкова