- | Извън СБХ
Галерия (7)

ХГ „Христо Цокев“, Габрово
откриване: 10 март 2023, 13:00 часа

Пролетта е сезон на трансформации. Смяната на годишните сезони през епохите е отбелязвана по различен начин. Тенденция в българското съвременно изкуство са така наречените национални изложби, които са наследник на ОХИ (общи художествени изложби) и друг салонен тип форуми от миналото. В случая пролетният салон на габровската група художници се трансформира в Национална изложба „Пролетен салон“. И в двата типа организирани салонни изложби участниците са единствено жени. Целта на събитията е да популяризират изкуството, създадено от художнички, в синхрон с пролетните празници.

Пролетен салон / от изложбата
В общия световен контекст на попкултурата важно място заема терминологичната формулировка femina art, без да се акцентира върху политически или феминистични уклони. По естествен път мястото на изкуството, създадено от жени, е все по-силно поставено предвид необходимостта от фокус върху неговите постижения. То коментира естетически, социални, културни и общочовешки проблеми.

Женският тип подход към изкуството носи своите специфики на изразяване и емоционалност.

Именно Национална изложба „Пролетен салон“ цели да бъде лакмус за неговото развитие и съвременни тенденции в България. Разбира се, тук не става въпрос за разделение по полов признак. Съвсем съзнателно от изкуствоведска гледна точка се търси аналитичност, при все че самата изложба предлага изключително богат набор от похвати (от концептуални до чисто технически). Това разнообразие е породено от големия интерес към платформата благодарение на нейния традиционен характер (пето издание).Пролетен салон / от изложбатаНеобходимо е да се подчертае, че настоящата селекция е съставена на базата на отворена покана. Това предизвиква и нуждата от въвеждане на строга организация, селективност и куриране на творбите. Тяхното разнообразие поражда и групирането не само по визуален или естетически принцип, но и по концептуален такъв. Водещата линия при организиране на експозицията е да бъдат изведени на преден план качествата на представените творби.

Впечатление в тазгодишната изложба прави големият контраст между логични и „добре сглобени“ творби и на пръв поглед доста еклектични произведения. При голямата смислова и жанрова „ножица“ в селекцията съществуват и посоки на художествено преповтаряне. Това, разбира се, е белег не само на сегашната информационна епоха, но и на комерсиализацията на изкуството въобще. Също така се наблюдава и феноменът на директното и буквално интерпретиране, без да е постигнато някакво ниво на реализъм. На много места е налице също и слабо съобразяване с контекста и параметрите на изложбеното пространство. Участието в определени изложбени зали изисква предварително опознаване, мащабиране на произведенията и прочие. Фактор в тези параметри е и опитът на авторите, с което утвърдените колеги са сякаш крачка напред.

 Все пак внимание заслужават доста новаторски решения в смесването на класически изкуства с новите технологии (например графични отпечатъци с принт, надрисуване и други). Още повече, на места съвсем успешно са намерени

отлични подходи към минималистичната и фигуралната живопис.

Скулптурната малка пластика е много добре представена в материалите метал и керамика. Съжителството на наглед тотално различни произведения на изкуството е доста сложно. В този ред на мисли, нееднократно се прави коментар относно бъдещето на изложбите с общ характер. Въпреки това Национална изложба „Пролетен салон” прави смели крачки не само към своето оцеляване, но и към трудната борба за налагане на висока естетическа норма. Търсенето на качествен резултат при извеждането на експозиции е основна цел на ХГ „Христо Цокев“.

Форуми от характера на Национална изложба „Пролетен салон“ са мотивиращ и позитивен елемент. Те провокират към търсенето на нови подходи и действия, волево повишаване на общото ниво на визуалните изкуства у нас. Съпричастността на ХГ „Христо Цокев“ към свободата на изразяване и въвеждането на все повече възможности за представяне са израз на уважение към творчеството на художествената колегия в България.

д-р Деян Боев


+++


Адрес

ХГ „Хриско Цокев“, Габрово
ул. „СВ. св. Кирил и Методий“ 10

Точната локация можете да видите 

тук