- | Извън СБХ
Галерия (6)

откриване: 15 декември 2022, от 18:00 часа

Националната галерия на Република Северна Македония (Мултимедиен център „Мала Станица“)

Групата XXL, създадена през 1994, в София. След десетилетия на взаимно непознаване (или частично познаване) на актуалните процеси в изкуството на двете страни, виждаме тази изложба като още една стъпка към трайно сътрудничество в областта на културата.

През 1994 основатели на групата са Свилен Стефанов, Генади Гатев, Хубен Черкелов, Иван Кюранов, Косьо Минчев, Расим, Георги Тушев, Петко Дурмана и Слави Славов. Първият манифест „Удар в гърба на инерцията" е написан и публикуван в началото на 1995 във в. „Култура“, а по-късно с допълнения излиза и на страниците на „Литературен вестник“. Името XXL се свързва и с галерията, съществувала между 1996 и 2003 в София. Имената на едни от най-популярните изложби от кръга XXL са „Ново българско изобразително изкуство“ (1996), „Косьо, Хубен, Тушев“ (1997), „Измерения на насилието“ (1998), „Гангстарт“ (1998), „Българският пейзаж като метафора“ (2001) и „Нови радикални практики“ (от 1997 до 2001). Галерия XXL е закрита през 2003 от областния управител на София след изложба в галерията „Антисакс (Ново политическо изкуство)“.

В общия образ на българското изкуство тази група е

един от първите примери за самостоятелна артистична дейност извън съществуващите институционални структури.

Още като студенти членовете й навлизат радикално и безцеремонно в публичното пространство. Днес работата им може да се види с по-обективен поглед, изчистен от филтъра на емоциите и екстравагантния дух на 1990-те. Изложбата в Националната галерия в Скопие не е реконструкция на феномена XXL – това би била голяма реконструкция на десетки произведения, някои от които вече не съществуват. И освен това те бяха само част от цялостното радикално поведение. Тази изложба е по-скоро реминисценция и опит да се разбере по-късно промяната, която тази група предизвика в съвременното българско изкуство.

Тази изложба подчертава основно текущата работа на групата; освен основателите, представя и автори, съпричастни към дейността им през годините – Росен Тошев, Димитър Яранов, Георги Ружев, Борис Сергинов, Красимир Добрев, Давид Д'Агостино. Голям брой автори са сътрудничили на групата през годините, а десетки са открили самостоятелни изложби в пространството на галерия XXL.

През 1990-те години групата става призната за работата си в областта на инсталацията, пърформанса, видеото и действията в градското пространство. Такава например беше скандалното изрисуване на сгради в целия център на града с графити „Хубен, Косьо, Тушев“, което граничеше с хулиганство. Същевременно групата последователно развива съвременните възможности на живописта, доказателство за което е не само концептуалната кураторска изложба „Нова българска живопис” (1996), но и фактът, че почти цялата група е работила и все още работи в т.нар. класическа среда. И днес те се изразяват с всички възможни средства, но без предварителна уговорка акцентът винаги пада върху живописта. Живопис, подчертано многолика – от концептуално „сериозна“ до по-абстрактна или експресивно безотговорна и пародийна. Визията е навсякъде сложна, пречупена през интелектуално коварен семантичен пласт, надничащ зад материали, техники и жестове. XXL играе картите на исторически нормираните изобразителни езици - с пълното съзнание за тяхната иронична нова употреба.

Като част от Годишната програма проектът е подкрепен от Министерство на културата, Държавния културен институт към Министерството на външните работи на Република България и Културно-информационния център на Р. България в Скопие.