- |
Галерия (22)

Изложба на секция Дърворезба

Предания, легенди и митове

Една от най-емблематичните изложби от 80-те години на XX век е Общата художествена изложба „Български предания и легенди“, проведена в залите на СБХ. Получила е широк професионален интерес и обществен отзвук тогава. Изложбата представя новото като отношение и пионерство във всички художествени направления и жанрове, шествало през десетилетието в културните процеси на страната.
Тя показва всеобхватно творческо осъзнаване, залагайки на младостта, енергията и началото на прилагането на нови идеи и форми.

Желанието на организаторите е да направят съпоставка, смятат темата за актуална и за

нашето съвремие, обитавано от предания, легенди и митове.

Това сравнение ще ни помогне да проследим траекторията и съдържателното направление както в професионалната гилдия, така и в по-широкия план на общественото развитие. По този начин ще направим опит да изследваме настоящите тълкувания, универсалните символи и комуникацията с масовата култура на преданията, легендите и митовете и тяхното влияние върху нашите социални конструкции.

+++


Съвременните легенди и митове не са исторически и регионално  обвързани, а се свързват и инфилтрират в нашето ежедневие по скоро от глобалната култура, потребителска ни нужда и необходимостта от социално общуване и медии. Изключително добра среда за митотворчество и световни конспирации се оказва масовата култура със стремежа ѝ към опростени обобщения – често срещан налудничав израз на декаданс.

+++


Митовете, пропити с фолклорните персонажи на войводи, зазидани сенки, змейови невести през десетилетието на 80-те са като ритмични танци, които сега са заместени от шумно и истерично танцуващи на техно-партита гангстери, анимационни герои и реалити звезди.