- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

100 години от рождението на проф. Васил Йончев /1916-1985/

Изложба на три поколения художници на шрифта от 50-те години до днес и творби на студенти от магистърска програма „Шрифт“ към катедра „Книга и печатна графика“, реализирани по време на учебния процес в НХА.

В изложбата участват: Васил Бараков, Стефан Кънчев, Олга Йончева, Васил Йончев, Иван Кьосев, Милка Пейкова, Ботьо Николчев, Владислав Паскалев, Тодор Варджиев, Стефан Груев, Кирил Гогов, Георги Веселинов, Развигор Колев–Роро, Красимир Андреев, Цветан Илиев, Стефан Ковачев, Петър Перунов, Петър Тончев, Атанас Василев, Стоян Зарков, Тодор Попов, Станко Войков, Марин Подмолов, Живко Станкулов, Валери Александров, Васил Николов, Борислав Кьосев, Пеньо Пенев, Кирил Златков, Илия Груев, Васил Кателиев, Иван Филипов, Красен Кръстев, Кристина Борисова, Светлин Балездров, Криста Радоева, Ботьо Николчев, Тайп Депо, Фонт Фабрик, Ани Петрова, Иван Гърбев, Тодор Георгиев, Николай Петрусенко, Кристина Костова, Кристина Симеонова.

За честването:

През октомври и ноември 2016 г. Националната художествена академия и катедра „Книга и печатна графика“ ще честват 100-годишнината от рождението на проф. д-р Васил Димитров Йончев – учител, художник, теоретик и основател на българската шрифтова художествена школа, творил в областта на изкуството на книгата и изкуството на шрифта, носител на международната награда „Гутенберг“ на кмета на град Лайпциг за постижения в изкуството на книгата.

Честването е част от събитията, свързани със 120-годишнината на НХА, и ще бъде отбелязано с голяма изложба на няколко поколения български художници на шрифта от 50-те години до днес (галерия на СБХ, 04-27 октомври), изложба, посветена на научно-изследователската и творческа дейност на проф. Йончев (Галерия Академия, 24 октомври – 18 ноември) и международен симпозиум „Мястото и ролята на България в развитието на кирилската писмена система като трета европейска официална азбука“ (Галерия Академия, 25-26 октомври). Сред участниците в симпозиума са Иван Русев от Германия, работещ в областта на типографията, Лукас де Гроот – световно известен дизайнер в областта на типографията и шрифта, преподавател в Берлин, и Красен Кръстев – преподавател по типография в американския университет в Дубай.

100-годишнината от рождението на проф. Йончев е повод да отбележим особено важното, значимо и незаменимо място, което големият интелектуалец, теоретик, преподавател и общественик заема в българската култура и силното влияние, което оказва и днес като основоположник на академичното образование по шрифт и калиграфия, формирал съвременния възглед за графичната форма на българската писмена система.

В условията на засилващ се обществен и професионален интерес към съвременния български шрифт и все по-задълбочаващия се проблем за двойния стандарт в графичната форма на нашата писменост, честването по повод годишнината на проф. Йончев е възможност да бъдат представени постиженията на българската школа в шрифтовото изкуство, да бъде повдигнат отново въпроса за нейното бъдеще и да се предизвика обществен дебат за българската идентичност в национален и международен план, както и за ролята на образованието, държавната администрация и обществото в неговото решаване.

Съвпадението в отбелязването на 100-годишнината от рождението на проф. Йончев и 120-годишнината на НХА не е случайно. Той е стожер на Академията – водеща държавна институция във висшето специализирано обучение в областта на графичния дизайн, изкуството на книгата, шрифта и типографията, в която на принципно правилната основа се създават национални шрифтови форми. Цел на НХА е да се постигне основната и богата шрифтова палитра, с която не само държавната администрация, но и медиите като цяло, отделните социални групи и индивидуалности като ползватели ще налагат и развиват съвременната естетическа мярка – разграничаване на малките (редовните) букви от главните. Друга основна цел на Академията е въвеждането на този Кирилски графичен еталон във всички нива на визуалната комуникация, както в България, така и по света.

 

Васил Йончев

1916 – роден на 22 ноември в Арбанаси.

1935–1940 – студент в Художествена академия, София, живопис, проф. Борис Митов. Дипломна защита.

1944 – член на СБХ.

1944–1945 – учител по рисуване, Пловдив.

1945 – художник в „Народно кооперативно издателство“.

1954–1955 – художник на списание „Наша родина“.

1955–1966 – художник на издателство „Народна култура“.

1962–1966 – преподавател по шрифт в Национална художествена академия, София; 1966–1971 – доцент в катедра „Оформление на книгата и шрифт“; 1972–1982 – професор в катедра „Оформление на книгата и шрифт“;

1983 – доктор на изкуствознанието. Илюстратор и оформител на книги. Теоретически трудове за изкуството на шрифта и книгата:

1965 – „Шрифтът през вековете“.

1977 – „Книгата през вековете“. 1

1982 – „Древен и съвременен български шрифт“.

1997 – „Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата“, посмъртно.

1985 – починал на 10 май в София.

 

Награди:

1959 – сребърен медал от Международна изложба на изкуството на книгата (IBA) – Лайпциг.

1966 – специална награда от конкурса Най-добра българска книга (Шрифтът през векове- те).

1967 – златен медал от Международна изложба на изкуство- то на книгата (IBA) – Лайпциг (Шрифтът през вековете).

1968 – международна награда Гутенберг на кмета на град Лайпциг от Международна изложба на изкуството на книгата (IBA).

1970 – сребърен медал от Международна изложба на книгата, Москва.

1971 – златен медал от Международна изложба на изкуството на книгата (IBA) – Лайпциг (Шрифтът през вековете).

1977 – златен медал от Международна изложба на изкуството на книгата (IBA) – Лайпциг (Книгата през вековете); специална награда за най-добра книга от Национален конкурс за дизайн и полиграфическа изработка.

1978 – специална награда за критика и изкуствознание на СБХ (Книгата през вековете). 1982 – златен медал от Международна изложба на изкуството на книгата (IBA) – Лайпциг (Древен и съвременен български шрифт); специална награда на СБХ за високи постижения в илюстрацията и оформлението.

1983 – специална награда на СБХ за високи постижения в изкуството на българската книга и илюстрацията.