Галерия (10)

Второто издание на Международния фестивал на стъклото, София 2012

Международният фестивал на стъклото в София се провежда за втори път. Първото издание през 2010 година премина с голям успех в различни галерии, пространства и институции. Този път основни организатори са пак Екатерина и Росица Гецови и комитет от експерти, като куратори са Доун Бенет от САЩ и проф. Свилен Стефанов. Фестивалът се открива в галерия „Райко Алексиев” с колективна изложба и продължава с изложби на Екатерина Гецова в галерия „Юзина” и на Анастасия Андреева и Борис Шпейзман (Израел) в галерия „Аросита”. Паралелно по време ще протичат и различни уъркшопи и презентации пред ученици от художествените гимназии и студенти. Марлене Роуз (САЩ) е подготвила за своята презентация специална книга за отливане на стъкло в пясък, която представлява един ясен и перфектен като информация труд. Възхитителната прецизност, с която авторката се е подготвила за своите демонстрации показва как трябва да се подхожда към учебния процес. Книжката на български и английски език, която тя е подготвила е популярна и същевременно професионална и е допълнена с илюстрации и чертежи, които биха вършили работа както на ученици така и на професионалисти. Участничка в изложбата в галерия „Райко Алексиев”, Марлене Роуз представя свои работи, които показват един завършен възглед върху изкуството на стъклото. В тях натурата е обобщена и изведена до поетичност, а стъклото е разбрано в неговия най-фин и не утилитарен смисъл.

Изложбата в галерия „Райко Алексиев” е съставена от български и американски художници. От американците правят силно впечатление Джейми Харис със своите изчистени съдове, Джоузеф Кавалиери с декоративното си стъкло, Ерика Розенфелд и особено Кристина Ботуел, която странно комбинира попарта и арт-брут в неговия най-директен смисъл.

От десетината български участници, като изключим Константин Вълчев и Екатерина Гецова, повечето са без особена практика в този труден и неособено популярен вид изкуство. За сметка на това информалните работи на Сашо Стоицов, метафорите на Анна Бояджиева, инсталацията на Петер Цанев, комозициите на Нина Ковачева и тн. показат оригинален възглед и истински професионализъм. Може да се каже, че всички български автори са подходили по необичаен начин към стъклото и това прави от изложбата едно очарователно събитие. Големите разлики във възгледите и подходите на българските участници показват, че принципът да се въвличат в тази трудна техника професионалисти от други видове изкуство води до определен успех. Успехът, разбира се, е подкрепен от професионалната намеса на майсторите, които са им сътрудничили.

Изложбата на Екатерина Гецова в галерия „Юзина” доказва качеството на тази авторка да развива своите пластически решения. Човешката фигура, върху която тя се базира е осмислена и опоетизирана от крехката същина на стъклото и деликатното боравене с цвета.

Особен интерес представлява изложбата на Борис Шпейзман и Анастасия Андреева, един тандем, чиято съвместна работа предстои да следим в годините. Двамата автори коренно се различават като стил, като антропоморфните пластики на Анастасия Андреева безспорно са едно интересно постижение на фона на съвременните търсения в скулптурата. Преднамерено използвам термина „скулптура”, защото тук комбинацията между стъкло и метал е подчинена на пространственото решение и на съпоставката между различни контрастиращи си структури. В този смисъл работите на младата авторка заслужават специален критически анализ.

Международният фестивал на стъклото в София 2012 е една от най-успешните художествени прояви през годината у нас. Нещо повече – чрез тази манифестация ние се включваме в международния календар на това високо ценено изкуство по света, наречено „художествено стъкло”. Доминиращият българо-американски характер на изложбата тази година предпоставя подобно, както и различно интерпретиране на проблема в бъдещите издания на това своеобразно биенале. Очакваме решенията, които предстоят с интерес.

Димитър Грозданов

Артисти (САЩ) : Дебора Цереско / Deborah Czeresko, Дейвид Шнукел / David Schnuckel, Джейми Харис / Jamie Harris, Джоузеф Кавалиери / Joseph Cavalieri, Ерика Розенфелд / Erica Rosenfeld, Кристина Ботуел / Christina Bothwell, Марлене Роуз / Marlene Rose, Мат Ескучи / Matt Eskuche

Артисти (България): Проф. Анна Бояджиева, Борис Колев, Валентин Стефанов, Димитър Яранов, Екатерина Гецова, Константин Вълчев, Красимир Кръстев (Rassim), Нина Ковачева, Огнян Кузманов, Проф. Петер Цанев, Сашо Стоицов

Артисти от други страни: Борис Шпейзман (Израел)

Куратори: Даун Бенет (САЩ), Проф. Свилен Стефанов (България)

Фестивалът се организира от галерия „Аросита”.

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за Бълагрия”.