Период на провеждане
1.12.2021 – 30.11.2022

Изложбата „Драматургия на пространството“ предстои да бъде реализирана от секция „Сценография“ към СБХ през второто полугодие на 2022 г. в обновения салон на галерията на СБХ, „Шипка“ 6.

Изложбите на секция „Сценография“ се радват на голям зрителски интерес и традиционно биват посещавани от различни групи публики: визуални и театрални творци, историци и теоретици на изкуството, преподаватели, ученици и студенти от учебни завадения в сферата на изкуствата, представители на медиите, рекламата, ценители. За да подсилим интереса на професионалната общност, на най-новото поколение автори и бъдещи колеги, са планирани специализирани групови посещения и турове както и семинар дискусия, които не само ще внесат допълнително образователно и критическо съдържание, но и ще разширят аудиторията на проекта.

 „Драматургия на пространството“ е продължение на поредица, зародила се с изложбата „Мост през времето“ в галерия ,,Райко Алексиeв“ през 2017 г. В нея се срещнаха две поколения български сценографи. Целта бе да се постигне приемственост и да се съхрани паметта за развитието на българската сценография и театър. Последва проектът „Вдъхновителите“, чието първо представяне ще бъде в Българския културен институт в Берлин през март 20221; включен е в програмите на няколко БКИ в чужбина, в т.ч. и като съпътстващ на Световното квадриенале на сценографията в Прага през 2023. Проектът „Драматургия на пространството“ завършва тази своеобразна трилогия, изваждаща на показ творчеството на новото поколение български сценографи в контекста на съвременния европейски театър и на съвременното визуално изкуство.

Участващите в изложбата визуални артисти Борис Далчев, Венелин Шурелов, Весела Статкова, Владислав Илиев, Иван Карев, Мариета Голомехова, Марина Райчинова, Момчил Алексиев, Надежда Олег Ляхова, Никола Тороманов, Петър Митев, Петя Боюкова, Светослав Кокалов, Ханна Шварц, Юлиан Табаков показват свои актуални работи, създадени специално за изложбата или в последно време.