Период на провеждане
1.09.2021 – 31.08.2022

Бюлетинът на СБХ за трети път получава финансиране по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“. Това е доказателство за значимостта на изданието, за неговата устойчивост и развитие, за растящата му популярност като едно от малкото професионални издания в сферата на визуалните изкуства, а и като поле за изява на младите изкуствоведи и критици. Предлага широк преглед на най-важното от арт средите в България.

Тиражът на изданието достига до 2500. Разпраща се на членовете на Съюза, на галерии, учебни заведения, на български и чуждестранни партньори на организацията и др.

Бюлетинът отразява основната дейност на СБХ – изложбената, както и творческите постижения и изяви на членовете на съюза в България и в чужбина. Темите са изцяло свързани с визуалното изкуство – всички изложби в залите на СБХ, самостоятелни и кураторски изложби, арт акции, намеса на изкуството в градска среда, дискусии, изкуството на книгата и новоизлезли книги – монографии, научни изследвания, комикси.

 Утвърди се интересът на редакторите и графичния дизайнер към изложби и постижения на млади художници и концептуални артисти.

Бюлетинът структурно е разделен на пет големи категории. Най-голяма част заема рубриката за оперативна критика „Изложби, критика“. Текстовете в нея са богато илюстрирани. Всяка изложба в залите на СБХ се заснема детайлно и този архив осигурява качествена визуален материал за изданието.

Преглед на случващото се на сцената на визуалните изкуства е поместен в рубриката „Хроника“.

Рубриката „Актуално“ е най-разнообразна по характер – коментари, статии, интервюта.

Други рубрики се появяват спорадично като реакция на събития, тенденции, проблеми. Съдържанието е рефлективно и гъвкаво и позволява привличането на нови автори с различно творческо амплоа.

Течението на бюлетина от 2004 насам (в PDF) е достъпно в уебсайта на СБХ sbh.bg

бюлетин на СБХ

Нови възможности за достигане до неограничена публика и за разширяване на влиянието на изданието е категорията е-Бюлетин в новия уебсайт на СБХ sbh.bg.

Тази иновация цели да бъдат публикувани самостойно десетки критически статии и илюстративен материал. Със заложените възможности за навигация и адаптивен дизайн, за управление на ключови думи и мета-тагове електронният бюлетин ще спомогне за представеността в дигиталното пространство на авторите – художници, изкуствоведи, критици, арт журналисти.

е-Бюлетин

 

+++

С финансовата подкрепа на НФК екипът на Бюлетина на СБХ развива изданието както съдържателно, така и графично. Бюлетинът в лицето на Антон Стайков, ръководител на проекта, бе номиниран за Наградата на София в категория „Критика и журналистика в областта на културата“ за 2020.

 

+++

Екип на изданието

Антон Стайков – редактор, ръководител на проекта, Юлия Портарова – редактор, Мариела Янакиева – коректор, Свобода Цекова – графичен дизайнер.

И десетките постоянни и гостуващи автори на оперативна критика, анализи и статии за изкуството; сред внушителния брой автори се открояват имена като проф. Чавдар Попов, проф. Станислав Памукчиев, Филип Зидаров, Пламен Петров, проф. Петер Цанев, Любен Генов, доц. Ружа Маринска, проф. Свилен Стефанов, Йово Панчев, Дочка Кисьова, Румен Серафимов, Пламена Димитрова-Рачева, Диана Драганова-Щир, Анна Покровнишка, Мария Ландова, Даниела Чулова-Маркова и др. От по-новото поколение автори са: Наташа Ноева, Елица Терзиева, Ана Венкова, Боряна Вълчанова, Румена Калчева и др.

Редакторите разширяват кръга от автори и гледните точки към изкуството, като канят писатели и журналисти да коментират изложби, книги и явления в обществения живот, свързани с изкуството и новопоявилите се проблеми пред гилдията. Някои от тези автори са: Валентина Радинска, Вергиния Захариева, Марин Бодаков, Стефан Иванов.

Фотографи: Елена Спасова, Ани Петрова