Gallery (3)

Елена Спасова е родена през 1977. Завършава Натфиз „Кръстьо Сарафов“, специалност „Художествена и приложна фотография“ през 2001г. Определя себе си като наблюдател, което определя и професионалният ѝ път в посока приложна фотография. Сътрудничи на СБХ повече от десет години (след 2012).