Gallery (3)

Продължава работата по международния образователен проект ArtCRelief, в който СБХ е партньор с още шест организации от Естония, Гърция, Кипър и Италия. Вече е завършен крайният интелектуален продукт на първия етап от проекта, а именно цялостният подход за обучение на творците за култивиране на предприемаческите им умения и за тяхната подготовка да следват нови бизнес модели в новосъздадената постковид ситуация и променената среда на разпространението на културни продукти.

На работна среща на партньорите, състояла се в Рим на 8 и 9 ноември 2021, бяха обсъдени и допълнени предложените подходи, съдържание и детайли в методиката, които ще предоставят по лесен и приятен начин знания и практически умения на художниците, на творците от други изкуства и на културни предприемачи и специалисти в областта на културата..

Образователната платформа, създаването на която е цел на международния проект ArtCRelief, ще бъде на разположение на всички, които искат да се обучават, през пролетта на 2023.

Повече информация за проекта и за подхода на обучение можете да прочетете тук