Conteptio е изложба, посветена на проекти за филм на Сотир Гелев и Пенко Гелев.