image
Лични данни и образование

Художник живописец, преподавател. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Димитър Гюдженов в Художествената академия през 1935 г. Членувал в СБХ от основаването му.