image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Цено Тодоров в Художествената академия през 1927 г., после с конкурс записва живопис последен курс в Римската академия и завършва при проф. Умберто Коромалди през 1930 г., като междувременно учи и гравюра върху кожа. Членувала в СБХ от 1945 година.