image
Лични данни и образование

Художник карикатурист. Завършил държавно-правни науки в Софийския университет. Сред основателите на Дружеството на новите художници и на СБХ.