image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Маринов в Художествената академия през 1938 г. Членувал в СБХ от 1970 година.