image
Лични данни и образование

Художник проектант, живописец, сценограф. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1963 г. и в Съюза на артистите в България от основаването му.