image
Лични данни и образование

Художник живописец, преподавател. Завършил Педагогика на обучението по изобразителни изкуства в Шуменския университет.