image
Лични данни и образование

Литературовед, професор, критик. Завършил „Славянска филология“ в Софийския университет през 1968 г. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1985 г., както и в СБЖ от 1980 г. и СБП от 1978 г.