image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил Академията за изящни изкуства в Любляна, Словения през 1971 г. Членувал в секция „Декоративно-монументални изкуства“ на СБХ от 1989 г.