image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Дечко Узунов в Държавната художествена академия през 1949 г. Членувала в секция „Дизайн“ на СБХ от 1976 г.