image
Лични данни и образование

Художник керамик. Завършила специалността при проф. Стоян Райнов в Художествената академия през 1947. Членувала в СБХ от 1970 година.