image
Лични данни и образование

Художник приложник, изкуствовед. Завършил специалност „Стенопис“ при проф. Г. Богданов в Художествената академия през 1948. Членувал в СБХ от 1949, секция „Приложна графика“.