image
Лични данни и образование

Изкуствовед. Завършил „История на изкуството“ и „Журналистика“ във Варшавския университет при проф. Валицки и др. през 1965. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1973, в Съюза на българските журналисти от 1981 и в Съюза на музикалните дейци в България от 1974 година.