image
Лични данни и образование

Философ, изкуствовед, професор. Завършил Софийския университет през 1954 г., специализирал „Теория и история на изкуството в СССР през 1965 и Франция през 1970. Членувал и участвал в ръководството на секция „Критика“ на СБХ.