image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при доц. Георги Костов във Великотърновския университет през 1993. Членувала в секция „Текстил“ на СБХ от 2000 година.