image

  • Sections: Аrt criticism
Лични данни и образование

Художник живописец, професор. Завършил специалност „Изобразително изкуство“ във Великотърновския университет през 1975 г. Членувал в секция „Изкуствознание и художествена критика“ на СБХ от 1989 година.