image

  • Sections: Monumental arts
Лични данни и образование

Художник – стенопис и мозайка, работила в киното и телевизията. Завършила Декоративно-монументалния отдел на Художествената академия при проф. Иван Ненов и проф. Г. Богданов през 1953 г. Членувала в СБХ от 1956 г. и Съюза на филмовите дейци от 1973 година.