image

  • Sections: Painting
Лични данни и образование

Художник – реклама и дизайн. Икономист. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1994 година.