image

  • Sections: Print and illustration
Лични данни и образование

Художник, живописец, учител. Членувал в секция „Графика“ на СБХ от 1979 година.