image

  • Sections: Аrt criticism
Лични данни и образование

Изкуствовед. Завършила „История на изкуството“ при проф. Свобода във Виенския университет през 1948 г. Членувала в секция „Критика“ на СБХ от 1975 година.