image

  • Sections: Print and illustration
Лични данни и образование

Художник, илюстратор. Завършил специалност „Илюстрация“ във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1971 г. Членувал в секция „Графика“ на СБХ от 1989 година.