image

  • Секции: Painting, Секции: Restoration
Лични данни и образование

Живописец, реставратор, изкуствовед, доцент. Завършил „Живопис“ в Художествената академия в Санкт Петербург при проф. Й. Серебряний и „Реставрация и консервация“ при С. Ф. Коненков. Членувал в секции „Живопис“ и „Реставрация“ на СБХ от 1976 година.