image

  • Sections: Monumental arts
Лични данни и образование

Художник, монументалист, професор във Великотърновския университет. Завършил специалност „Стенопис“ при проф. Иван Пенков и проф. Дечко Узунов в Художествената академия през 1944 г. Членувал в секция „Декоративно-монументални изкуства“ от 1947 г., а от 1967 г. – и в Съюза на архитектите в България.