image

  • Sections: Print and illustration
Лични данни и образование

Роден е на 8 януари 1957 в с. Катунци, Благоевградско.

През 1985 г. завършва Художествената академия в София – специалност Илюстрация и оформление на книгата при проф. Румен Скорчев и проф. Владислав Паскалев. От 1988 г. е член на СБХ. Уредник в къщата-музей „Никола Маринов“ (1985–1997), а от 2005 е уредник в Художествена галерия „Никола Маринов“, Търговище.

Работи в областта на илюстрацията, рисунката, графиката и живописта. Илюстрира около 50 книги.

Избрани самостоятелни изложби

В Търговище, Шумен, Варна, Павликени, Попово, Холандия.

Избрани общи и колективни изложби

Участва в регионални и национални изложби.

Произведенията на автора се намират в

Националната художествена галерия, галериите в Търговище, Пловдив, Добрич, Силистра, Враца, както и в частни колекции в Австрия, Англия, Белгия, Дания, Швеция, Швейцария, Аржентина, САЩ, Русия и други.

Професионален статус

График и живописец