image

  • Sections: Painting
Лични данни и образование

Художник, живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1940 г. Членувал в СБХ от 1943 г. чрез Дружеството на младите художници, а по-късно в секция „Живопис“ на СБХ.