image

  • Sections: Print and illustration
Лични данни и образование

Художник, живописец, график, автор на шрифтове, теоретик на книгата, професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1940 г. Членувал в СБХ от 1944, секция „Графика“.