„Колеж Арте“ е организатор на „Международен цикъл за бразилско изкуство“ и тази година е двадесетото му издание. Днес  той е значимо културно движение в страната и представя художници, галерии и изкуствоведи от 35 града от 16 бразилски щата, като селекцията е направена от кураторския съвет и културните секретариати на участващите щати и общини.

повече за изложбата