Конкурсът за творчески престой в ателиетата на Cite des arts в Париж се провежда всяка година от 1965 насам. Избират се 12 членове на СБХ, които през следващата година, всеки за по два месеца, ще могат да живеят и работят в легендарното градче на изкуствата на брега на Сена. Журито се предлага от секциите, като най-многобройните имат представител всяка година, останалите са на ротационен принцип. Председател е завеждащият Международния отдел на СБХ. Освен 12-те победители – художници и критици, се избират и 2 или повече резерви според решението на журито. Избраниците се обявяват по време на откриването на изложбата с творби на кандидатите и едва след това имената им се публикуват в уебсайта на СБХ.


Повече за ателиетата на СБХ в Сите-де-з-ар можете да разберате

тук