Общинската администрация на град Шабла реши да възстанови пленер по живопис „Арт пътеки“. Периодиката на пленера ще се определи впоследствие.

Съюзът на българските художници се ангажира да определи 5 творци – редовни членове на СБХ, от общия брой от 8 участници.

+++

Важни дати

  • Времето за провеждане е от 3 до 11 октомври 2024. Осигурени са храна и нощувки в къмпинг „Добруджа“.
  • Приемането на участниците е на 3 октомври 2024. Финалът на пленера е на 11 октомври 2024, който ще завърши с изложба.

+++

Условия

  • На участниците са осигурени материали. Всеки участник предоставя по 2 творби на община Шабла. Комисар на пленера е художничката Люба Захова, член на СБХ.
  • Кандидатите за участие в пленера изпращат заявление, творческа биография и портфолио във формат jpeg на имейл адрес: info@sbh.bg.
  • Кандидатури се приемат само по електронен път. Крайният срок за получаване на документите е 9 септември 2024. Кандидатури, получени след този срок, няма да се разглеждат.
  • Жури, избрано от Изпълнителното бюро на СБХ, избира кандидатите на база на получени документи за кандидатстване, творчески изяви и активност. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане. Избраните участници ще бъдат уведомени по електронната поща или по телефона в срок до 13 септември 2024. Те трябва да потвърдят участието си в пленера до 20 септември 2024. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

+++

Телефони за допълнителна информация: 0879 149 562; 0879 313 268 и 0879 313 269.