Статут на 12. Международно биенале на малките форми – Плевен 2024


Общи условия

1. Биенале на малките форми (БМФ) е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта на живописта, графиката и скулптурата в изобразителното изкуство.

2.  Дванайсетото биенале определя промените в организацията, награждаването, условията за участие и провеждането му.


+++

 Организация

1. Съорганизатори на БМФ са Община Плевен, Художествена галерия „Илия Бешков“, Съюз на българските художници, Министерство на културата, Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, Представителство на СБХ – Плевен.

2. Биеналето се провежда под патронажа на кмета на град Плевен.

3. Организацията и провеждането на биеналето се осъществяват от ХГ „Илия Бешков“ в сътрудничество с Представителството на СБХ – Плевен.

4. Всички дейности се финансират от утвърден бюджет и средства от спонсори.

5. За селекцията на творбите и определяне на наградените автори се назначава жури,

в което участват представители на СБХ и Община Плевен.

6. Дванайсетото биенале на малките форми – Плевен 2024 се открива в залите на ХГ „Илия Бешков“ на 25 октомври 2024 от 18:00 ч. и продължава до 20 декември 2024.

7. За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.

8. Работните езици на Биеналето са български и английски.
 

+++

Награди

Журито номинира по 5 (петима) автори за отделните раздели – живопис, графика, скулптура, както и за млад автор (до 35 години).

 • От номинираните се определят носителите на награди, както следва:
 • Голяма награда на Община Плевен – 1500 лв. и диплом.
  Носителят на наградата има право на самостоятелна изложба по време на следващото издание на БМФ – 2026.
 • Награда на СБХ – 1200 лв. и диплома.
 • Награда на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – 1000 лв. и диплома.
 • Награда на журито – 1000 лв. и диплома.
 • Награда за чуждестранен автор – 800 лв. и диплома.
 • Четири равностойни награди за отделните раздели и за млад автор – по 800 лв. и диплома.

+++


Условия за участие

 1. Право на участие имат професионални художници от всички страни, приели условията на този статут.

2. Художниците са свободни сами да избират тема, както и техника. Предлаганите творби трябва да са създадени през последните 2 години. Същите не трябва да са участвали и награждавани в други национални и международни форуми.

3. Всеки автор може да участва с не повече от две творби във всеки от разделите.

4. Автори, които участват в повече от един раздел, заплащат такса за всеки поотделно.

5. Авторите, приели този статут, дават съгласие за продажба на произведенията си, с 30% комисиона за организаторите. За тази цел, всеки автор посочва в декларацията продажната цена в лева, от която се удържат посочените проценти.

6. Всички наградени участници заявяват писмено своето съгласие за дарение на наградената творба, която става собственост на галерията.

7. Участието на художниците се определя от селекционна комисия.


+++


Селекция


Подборът за участие и награждаването на творби и автори се извършват на два етапа.

 • Първи етап: Всеки художник изпраща своите творби във вид на цифрови репродукции в JPG формат (размер на файла от 3 до 5 MB с 300 DPI), от 13 май до 20 юли 2024 на ел. поща на галерията: hg_i.beshkov@abv.bg

Изображението трябва да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално) спрямо основата на творбата. Желателно е скулптурните творби да са представени от три ракурса. Допълнителна дигитална обработка не е позволена. Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин:

име... заглавие... техника... размер в см... държава

Иван Иванов… Композиция… м.б/пл… 50x60… България

Одобрените автори получават обратна информация на посочения личен електронен адрес на участника до 10 август 2024.  

 • Втори етап: Художниците изпращат чрез куриер за своя сметка на адреса на галерията или представят лично своите творби, одобрени за участие, в ХГ „Илия Бешков” от 14 до 28 август 2024 и таксата за участие от 30 евро за всеки от разделите (за художници живеещи и работещи извън България) и 20 лева за всеки от разделите (за художници живеещи и работещи в България), която се превежда по банков път на сметката на Представителството на СБХ Плевен:

Обединена българска банка – гр. Плевен, пл. „Свободата“ 25, 5800 Плевен
IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF

За участниците от чужбина предлагаме валутният превод да се осъществи чрез MoneyGram.
Автори, неплатили таксата, нямат  право на участие в селекцията и изложбата.

За справки: тел. +359 879 911 305 – директор,  +359 64 802 047 – уредници,  hg_i.beshkov@abv.bg  Информация за селекцията на творбите ще бъде публикувана до 14 август 2024 в сайта на галерията: http://www.plevengallery.com и на страницата на Художествена галерия „Илия Бешков“  – Плевен във фейсбук.


+++


Представяне на творбите

1. Представените произведения трябва да са с максимални размери:
за живопис до 60/60 см, за графика до 40/40 см, за скулптура до 60/60/60 см.  

2. Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.

3. Произведенията да са добре укрепени, опаковани и адресирани четливо. Етикетите са включени във формуляра за участие. 

4. На гърба на творбата авторът трябва да посочи (на български или на английски език) името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.

5. Всеки автор изпраща с творбите си попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от сайта на галерията, в който с печатни букви изписва:

 • фамилия, презиме, име
 • година на раждане
 • пълен и точен адрес
 • изрично деклариране, че дарява или не дарява творбата
 • продажна цена на творбата

Формулярът може да бъде изтеглен от тук

6. Творбите се изпращат по пощата или чрез куриер на адреса на галерията за сметка на автора.

7. Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.

8. За чуждестранните художници – организаторите се задължават да върнат (за своя сметка) на адреса на подателя необявените като дарение творби заедно с каталог от изложбата в срок до два месеца след закриване на експозицията.

9. За българските художници – организаторите се задължават да върнат (за своя сметка) на адреса на подателя необявените като дарение творби заедно с каталог от изложбата в срок до два месеца след закриване на експозицията. Желаещите могат да получат лично своите творби от ХГ „Илия Бешков“.

10. Всеки участник в БМФ получава безплатен каталог на откриването на изложбата.

11. Пълният списък на участниците се представя на страницата на Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен във Фейсбук и в сайта на галерията http://www.plevengallery.com 

12. Организационният комитет на БМФ си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.

13. Срок за получаване на одобрените за участие творби на адреса на галерията (за всички участници) – 28 август 2024.

14. Творбите, формулярът за участие и квитанцията за платена такса, заедно с име и фамилия на участника, трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

ДВАНАЙСЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2024
Художествена галерия „Илия Бешков“, бул. „Скобелев” 1, Плевен 5800
Куриерски офис на „Еконт“ – ул. „Хаджи Димитър“ 42
За контакти: тeл: +359 879 911 305 – директор, +359 64 802 047 – уредници
e-mail: hg_i.beshkov@abv.bg ;  www. plevengallery.com;  www. art-pleven.com